אורי רדובן / Skinwash
טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

Display outside the museum