פעילות לבתי ספר יסודיים

כיתות א’-ב’

גן פסלים פעיל ֿ
משך הפעילותכשעה וחצי 
פעילותחוץ בגן פסלים ייחודי המאפשר שיח פעיל עם האמנותהתלמידים ממשיכים ומשלימים את האלמנטים הקבועים בפסלים בחומרים שוניםוהופכים לשותפים בתהליך היצירהחוויית השותפות של התלמיד והיוצר שמה דגש על תהליך היצירה המשלב התבוננות וביטוי אישייםהגן מוצל ונמצא בסמוך למוזיאון.

בין מציאות לדמיון 
משך הפעילותכשעה וחצי
נסייר בין מציאות לדמיון בתערוכת הקבע של מרסל ינקונתבונן ביצירות האמנות ונכיר סגנונות ציור שוניםהפעילות חווייתיתמשלבת התנסות יצירתית של הילדיםומקנה מושגי יסוד בשפת האמנות כמו צבעצורהדמות וקו
משך הפעילות כשלוש שעותכל קבוצה מקבלת שתי פעילויות

סדנת מִחזור המבוססת על חומרי פסולת של חברת חשמל

סדנת יצירה בחומרי תעשייה כמו חוטי נחושת ומבודדיםבגן הפסלים הפעיל שבו יצירת האמנות היא הזמנה לשותפות פעילה של התלמיד בעבודת האמןהפסלים שנוצרו על ידי אמני עין הוד עשויים מחלקים קבועים שניתן לפתח באופנים שונים על פי אופיו הייחודי של כל פסל ודמיונם של התלמידיםהמשתתפיםבימי חורף גשומים אנחנו מקיימים סדנאות בעלות אופי דומה במעבדאדא.

כיתות ג‘-ד

להיות בתמונה עם מרסל ינקו 
משך הפעילותכשעה וחצי 
פעילות יצירתית בתערוכת הקבע של מרסל ינקוהסוקרת שבעים שנות יצירהנתחקה אחר התפתחותו הסגנונית של ינקו מציור ראליסטי למופשטנכיר מושגים בסיסיים בשפת האמנות וניצור בעקבות התערוכה – בצבעבקו ובצורה.

כל העולם במה 
משך הפעילותשעה וחצי
היכרות עם עבודותיו של 
מרסל ינקו לתאטרון ועם דגמים של תפאורות שעיצב להצגות בתאטרון העברי בארץ ישראל בתחילת שנות ה-60 של המאה העשרים. חשיפה למושגים בסיסיים בתאטרון כמו דרמה, תפאורה, דמות, במה ועלילה. כמו גם התנסות ביצירת תפאורה אישית.

כיתות ד‘-ו

להיות בתמונה עם מרסל ינקו 
משך הפעילותכשעה וחצי 
פעילות יצירתית בתערוכת הקבע של מרסל ינקוהסוקרת שבעים שנות יצירהנתחקה אחר התפתחותו הסגנונית של ינקו מציור ראליסטי למופשטנכיר מושגים בסיסיים בשפת האמנות וניצור בעקבות התערוכה – בצבעבקו ובצורה.

משחק בעקבות פסלים בכפר האמנים עין הוד
משך הפעילותכשעה וחצי
משחק חווייתי בעקבות פסלים שבכפרברוח המשחק חפשו את המטמון“, המורכב מכתבי חידהמשימות ופזלים של פסליםפעילות זו מאפשרת היכרות עם כפר האמניםיצירות האמנותטכניקות וסגנונות בפיסול.

מהי אמנות עכשווית? 
משך הפעילותשעה וחצי
הדרכה בתערוכות המתחלפות של אמנות עכשוויתהמעוררת שאלות ומאתגרת את התלמיד לחשוב בצורה שונה על נושאים אישייםחברתיים ופוליטייםהפעילות כוללת שיח גלריה המוביל להתבוננות מעמיקהחשיפה למושגים בסיסיים באמנותועבודת יצירה בעקבות התערוכה.

המעבדאדא – מתחם יצירה חווייתי ברוח אמני דאדא
משך הפעילות
כשעה וחצי
סדנה פעילה שבה נכיר את תנועת דאדא והשפעתה על אמנות המאה העשריםבחלל המעבדאדא הכל אפשריחפצים כגון מקררשולחן ותמונות עוברים דרך קירותסיר הופך למכשיר אנימציהוהדמיון פורש כנפיים וממריאהמעבדאדא מאפשרת התנסות פעילה בהשראת יצירתם של אמני דאדא ודרך מחשבתם.

המוזיאון מגיע לבית הספר – מזוודאדא או על הא ועל דא בבית הספר
לאחר יותר מעשור לפעילות הלימודית והחווייתית ב
מעבדאדא במוזיאון ינקודאדאאנו יוצאים מבין כותלי המוזיאון כדי להסביר ולהמחיש לתלמידים את עקרונות תנועת דאדא בפרט ועקרונות האמנות המודרנית בכלל.
נביא אתנו מזוודות עמוסות בציוד המוכן למגוון הפעילויותוכך יוכלו התלמידים להתנסות בחוויה משחררתפורצת גבולות ושוברת מוסכמותכשם שהם חווים בהגיעם למעבדאדאהמטרה היא להזמין את התלמידים המשתתפים להיפרד מההיגיון למשך שעה קלה ולהיפתח לחוויה אמנותית שונה.

המזוודאדא – כיתות ה‘ ומעלה
גודל הקבוצהעד 30 תלמידים
משך הפעילותכשעה וחצי לקבוצהלשתי קבוצות ברצף
סדנה חווייתית שבה עובדים התלמידים עם מזוודות שבתוכן חומרים מתכליםציוד קבוע ודפי הסבר לפעילויות השונותהתלמידים יתנסו בטכניקות אמנותיות כמו קולאז‘, אסמבלאז‘,פוטומונטאז‘, בהשראת יצירותיהם של אמני דאדא ודרך מחשבתם.

כל הפעילויות מתקיימות גם בשפה הערבית

פעילות משותפת עם מוזיאון המזגגה בנחשולים “מזגדאדא” בנושא צבע בארכיאולוגיה ובאמנות