אירועים מיוחדים במוזיאון

המוזיאון מקיים אירועים בעלי יחוד למקום: מיצגים ואקטים אמנותיים ברוח תנועת דאדא בשיתוף קבוצות תאטרון.
בשנת 2018 נקיים שיתוף פעולה עם קבוצת “סמרטוט” בבמויו של דוד מעיין, ועם מרכז חוני לעשייה מתמדת