אירועים

אמון על מסורת תנועת דאדא, נוהג המוזיאון לקיים אירועים ייחודים בין כתליו ואף יוצא את החללים אל המרחב הציבורי. אחת לשנה בחנוכה מתקיים במוזיאון פסטיבל “חגיגאדא בחנוכה”. בנוסף נוהג המוזיאון לקיים סדרות של ימי השתלמות וימי עיון ולטפח יוזמות מיוחדות ושיתופי פעולה עם אמנים הפועלים ברוח הדאדא.