פרויקטים מיוחדים

כמוזיאון שעוסק ברעיונות תנועת דאדאמעודד המוזיאון פרויקטים אמנותיים ייחודייםכמו הסבת חלל הכניסה לחנות למוצרי אמבטיה על מוצריה ומוכריה (מחווה למרסל דושאן), במסגרת התערוכה מקלחת קרה“, 1996תערוכה ניידת על גבי אוטובוסים ברחבי הארץ במסגרת הפרויקט “40 שנה לניצחון“, 2007; והפרויקט שפת רחוב“, 2010, שהוצג על שלטי חוצות ברחבי הארץכשחללי התצוגה במוזיאון היו סגורים לקהל לרגל שיפוצים.