פרס עודד מסר

המוזיאון העניק בין השנים 2009-2003 פרס לאמן צעיר על שם עודד מסרממייסדי המוזיאון.הפרס ניתן לאמן שנבחר על ידי ועדה ציבוריתוגילו עד 35 שניםהזכייה כללה תערוכה במוזיאון ופרס כספיתערוכותיהם של האמנים הנבחרים מתאפיינות בייחודיותבמקוריות ובנועזותוהן מתקשרות עם חללי המוזיאון ועם רוח דאדא.