but for the sky there are no fences facing

דורון פישביין

עבודת וידיאו

עבודת הווידיאו “but for the sky there are no fences facing” היא חלק מהתערוכה “כחול לבן”, אשר הוצגה במסגרת פרויקט התערוכות הווירטואליות באתר המוזיאון. עבודה זו משלימה סדרה של תצלומים של שקיות ניילון לבנות שהסתבכו בגדר תיל המקיפה מפעל לייצור מיץ תפוזים. השקיות המצולמות על רקע הפסים האופקיים של הגדר והשמים התכולים מזכירים לנו את דגל ישראל.

עבודת הווידיאו המוצגת בבור, המראה זוג נעליים התלויות על אותה גדר תיל, מציגה וריאציה קולאז’יסטית נוספת לדגל המדינה. כמו סדרת התצלומים, אף היא מרמזת על היפוכו של האידיאל שאותו מייצג הדגל. במקום רצון ובחירה ראויה, מסמלות הנעליים התלויות הימצאות מקרית, עמידה במקום, ויתור ואובדן דרך.

הדס וייס

אוצרת התערוכה