חללי תצוגה

תצוגת האוסף
מבחר משבעים שנות יצירתו הפורייה של מרסל ינקו (1984-1895) מוצג בתערוכה באופן כרונולוגיהחל ביצירות מוקדמות שיצר כנער בן 15 וכלה בעבודות שהוכנו על ידו במיוחד למוזיאון סמוך למותוכן כוללת תצוגת הקבע הרחבה בנושא דאדאוכן בנושאים נוספים שבהם עסק האמן כגון אדריכלותהוראהאומנויותאיור ספריםוהקמת עין הודהטקסטים בתצוגת הקבע מופיעים בעבריתאנגלית וערבית.

תערוכת מתחלפות
המוזיאון מקיים כחמש עשרה תערוכות מתחלפות מדי שנההחלל העיקרי המשמש לתצוגות מתחלפות נמצא במפלס התחתון של המוזיאוןהתערוכות נבחרות על ידי ועדה מקצועית ועוסקות לרוב בנושאים הקשורים במרסל ינקובעין הודבתנועת דאדאבאמנות אוונגרד,ובפרויקטים מיוחדיםלעתים מחולק החלל לשתיים או שלוש תערוכות בו זמנית שעושות שימוש גם בחלל הבורולעתים משמש לתצוגה מקיפה אחתהתערוכות המתחלפות נאצרות על ידי אוצרי המוזיאון או אוצרים אורחים.


הגלריה באכסדרה
הגלריה באכסדרה נפתחה ב-1992 ומוקדשת רובה ככולה לאמנים צעירים מוכשרים ולמיצבים ופרויקטים ייחודיים המתאימים לרוח דאדא. התערוכות מבקשות לחשוף בפני הקהל הרחב אמנים בראשית דרכםמתוך רצון לתת להם את זריקת העידוד הראשונה ולקדמםהתערוכות מתקיימות בחלל הכניסה למוזיאון ובחלל הגלריה העליונה

הבור
חלל יחיד במינושנכרה בסלע שמתחת לרצפת המוזיאון ומשמש לתצוגות של אמנות וידיאו,נפתח לקהל בשנת 2004. בתחילה היה הבור פרויקט אמנותי שנהגה ובוצע בשנת 1997 על ידי קבוצת תו” בחלל התחתון של המוזיאוןהבור היה סגור במשך שנים ונפתח מחדש כדי להפוך לחלל תצוגה.


עבודות קיר
פרויקט שהחל בשנת 2000 ובמסגרתו מוזמנים אמנים לעשות עבודות על קירותגרמי מדרגות ובמעברים במוזיאוןלפרויקט נבחרים אמנים בעלי שפה ייחודיתועבודותיהם מוצבות לאו דווקא בחללי התצוגה הרגיליםרוב העבודות מתוכננות במיוחד לחלל מסוים ומקיימות דיאלוג עמו ועםרוח המוזיאוןמשך תצוגת עבודות אלה ארוך יותר מאשר של תערוכה רגילה.