דאדא

כאשר מלחמת העולם הראשונה השתוללה באירופהקמה בציריךשווייץ, תנועת אמנות ייחודית ששינתה את כל תחומי האמנות במאה העשריםבפברואר 1916, החלה קבוצת אמנים גולים – משורריםציירים והוגי דעות – בפעילותם בקברט וולטרערבי דאדא היו משופעים במופעי ראווה שבהם עסקו בשירה סימולטניתמוסיקת אוונגרד ומופעי ריקוד במסכותהמופעים לוו בהתגרות בוטה בקהלוהיוו את קריאת התיגר של הדאדאיסטים על ערכי התרבות והאמנות המערביים,שאותם ראו כבטלים לנוכח ההרס וההרג ששטפו את אירופה באותה עתהם יצאו כנגד האסתטיקה המסורתית של הציורהפיסולהשפההספרות והמוסיקההקבוצה פרסמה מניפסטים וכתבי עתוהציגה תערוכותשנות פעולתם המשותפת לא ארכואך זרעי המהפכה שנזרעו בציריך התפזרו ברחבי העולם וממשיכים מאז להשפיע.

מתכון לשיר דאדאיסטי