15 גוונים של דמוקרטיה

ההצעות והזוכים בתחרות לעיצוב הסמליל של "הרשת הדמוקרטית"
תערוכה וירטואלית

רב שיח בתערוכה התקיים ב-15/1/2021

הרשת הדמוקרטית היא מערכת אנושית וטכנולוגית שמיועדת לאפשר ולעודד שיתופי פעולה בין מאות הארגונים, התנועות, היוזמות וההתארגנויות שפועלים למען שמירתה וחיזוקה של הדמוקרטיה המהותית בישראל לאשכולותיה: שוויון, זכויות אדם, כולל זכויות מיעוטים ואוכלוסיות מודרות, חופש דת ומצפון, חופש הביטוי וחופש העיתונות, סובלנות ופלורליזם, מחקר וחינוך לדמוקרטיה, מינהל תקין, סולידריות חברתית, קיימות וכיו"ב. מטרת ההתארגנות היא ליצור מכפילי כוח בעזרת שיתופי ידע, מידע ופעולה, איגומי משאבים וסיוע הדדי בין גורמים אלה. הרשת נמצאת בשלבים מתקדמים של פיתוח תוכנה לריכוז מידע של ארגונים כבסיס לשיתופי הפעולה.  

הרשת הדמוקרטית יצאה בקול קורא למעצבים להגיש הצעות לסמליל לרשת. המציעים נתבקשו לכלול בסמליל את השם "הרשת הדמוקרטית" בעברית, אנגלית וערבית. חבר השופטים בתחרות כלל את האמנית, האקטיביסטית והדיווה הגדולה מהחיים שושקה אנגלמאיר; האמנית והחוקרת פרופ' דנה אריאלי; האמן, המאייר והקריקטוריסט עמוס בידרמן; האמן והמעצב אשרף פואח'רי; האמן והמורה פרופ' תמיר שפר, והחתומים מטה.

סמליל הוא תמצית גרפית של מהות הארגון, עליו להיות בולט וקריא. הוא אמור להתנוסס על פרסומי הארגון ולהיות מזוהה עמו. חלק מההצעות היצירתיות והיפות נדחו מאחר שלא התאימו למטרות אלה. מתוך חמש עשרה ההצעות שהתקבלו, שש עלו לשלב הגמר. רוב ההצעות כללו בנוסף לשמה של הרשת הדמוקרטית בעברית, בערבית ובאנגלית – דרישת תנאי התחרות, גם דימוי. בארבע מההצעות הדימוי היה יד, בשתיים מהן הדימוי היה מגן דוד, ובשתיים אחרות בועית טקסט. 

חבר השופטים התכנס ב-10 בדצמבר 2020, ובחר במקום הראשון את ההצעה של מירי ניסטור. הסמליל שעיצבה הוא תרגום ויזואלי של הרעיון שעומד מאחורי הארגון. המילה "ביחד" הולידה את העיגול, מגוון הצבעים מקורו בקשת הארגונים, ובועיות הטקסט הן קול המחאה וסמל לחופש הביטוי. הסמליל שעיצבה הוא ביטוי לאחדות ולשיתוף של דעות ורעיונות, ולפלורליזם ולגיטימיות של מגוון דעות, שהם מיסודות הדמוקרטיה.

במקום השני נבחרה הצעתה של אראלה קורן שהתמקדה בדימוי של יד שהיא גם כלי קיבול. יד שמצביעה, אך גם פתוחה להכיל רעיונות. במקום השלישי נבחרה הצעתו של אביטל סנטו. הוא יצר בלוק טופוגרפי משלוש השפות והפריד ביניהן בעיגולי צבעים המסמלים סוגי אנשים שונים. השימוש בסימני צבע שונים המופיע ברוב העבודות מבטא את מאפייני הדמוקרטיה הפונה למגוון קהלים, ומחייבת קבלה של האחר והשונה.  

אברי רביב, רעיה זומר-טל אוצרי התערוכה 

מקום ראשון: מירי ניסטור, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
מקום שני: אראלה קורן, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
מקום שלישי: אביטל סנטו, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
בגמר: נורית יונג, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
בגמר: מירי ניסטור, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
בגמר: רייצ'י וולפיש, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
אוסו באיו, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
לילך מרקמן, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
מוטי עמית, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
רומית דורות ברגר, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
מירי ניסטור, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
רותי רותם, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
עדי סואץ, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
סמדר אונה, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
סמדר אונה, סמליל לרשת הדמוקרטית, 2020
תערוכות נוספות במוזיאון:
תערוכות מוצגות

שעות פתיחה:

שני עד שישי 11:00-14:00

שבת 11:00-15:00

כתובת

מוזיאון ינקו–דאדא, כפר האמנים עין הוד, ד“נ חוף הכרמל 3089000

טלפון: 04-9842350  (מענה 24 שעות)
פקס : 04-9843152